බොරු පොරොන්දු එපා – රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් හෙට කොළඹට

ආණ්ඩුව විසින් උපාධිධාරීන් රජයේ රැකියා සඳහා බඳවා ගන්නා බවට ප්‍රකාශ කලද මේ වන තෙක් එම ක්‍රියාවලිය සිදු නොවන බව රැකියා විරහිත උපාධිධාරී සංගමය පවසයි.

මේ වන විට දිවයින පුරා රැකියා විරහිතව සිටින උපාධිධාරීන් 57,000 ක් පමණ සිටින අතර ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් රජයේ ආයතන වල රැකියා පුරප්පාඩුද පවතින බව සංඛ්‍යාත්මකව රජය විසින්ද ප්‍රකාශ කොට ඇත. නමුත් මේ වන තෙක් උපාධිධාරීන්ගෙන් අදාල පුරප්පාඩු පිරවීමට රජයට නිසි වැඩපිළිවෙලක් නොමැති වීම හේතුවෙන් රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ට රැකියා ලබා ගැනීමට වීදි සටන් ආරම්භ කිරීමට සිදුවී ඇත.

පසුගිය වකවානුවේ උපාධිධාරීන් 20,000 ක් බඳවා ගන්නා බවට ප්‍රකාශ කරමින් සම්මුඛ පරීක්ෂණ පැවැත්වුවද ඉන් බඳවාගෙන ඇත්තේ 5000 ක් පමණක් බව එම සංගමය පවසයි.

මේ වන විට රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ට නැවත වරක් සම්මුඛ පරීක්ෂණ කැඳවන බව පවසමින් ආණ්ඩුව සැබෑ ප්‍රශ්ණ මගහරිමින් සිටින බවට එම සංගමය පවසයි. ඒ හේතුවෙන් හෙට (20) කොළඹදී දැවැන්ත විරෝධතාවයක් පැවැත්වීමට ඒකාබද්ධ රැකියා විරහිත උපාධිධාරී සංගමය තීරණය කර ඇති බව එම සංගමය වැඩිදුරටත් පවසයි.