ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පී රෝයි ද සිල්වා අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පී සහ චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂ රෝයි ද සිල්වා මහතා අභාවප්‍රාප්ත වී තිබේ.

මිය යන විට ඔහු 80 වැනි වැයේ පසුවිය.