කිලෝ 5 හා 2.3 ගෑස් මිලත් පහළට – වැඩි මිලට විකිණීම තහනම්

කිලෝග්‍රෑම් 12.5 ක ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල පසුගිය ජුනි 29දා සිට රු.138.00 කින් අඩු කිරීමට සාපේක්ෂව කිලෝ 5 ක් හා කිලෝ 2.3 ක් වූ කුඩා ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩරයක මිලද පිළිවෙලින් රු.55.00කින් හා රු.25.00කින් අඩුකර ඇති බව කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය පවසයි.

කෙසේ වෙතත්, තවමත් වැඩි මිලට ගෑස් විකුණන වෙළෙඳුන්ට එරෙහිව නීතිමය පියවර ගැනීම සඳහා පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියට වැටලීම් කටයුතු සිදු කරන ලෙස තමන් නියෝග කළ බව කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතා විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසා සිටියි. එම නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් මෙසේද සඳහන් වෙයි.

“පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියේ 2003 අංක 9 දරණ පනතේ 60 වැනි වගන්තියට අනුව මේ ආකාරයට වැරදි කරන වෙළෙඳුන්ට එරෙහිව නඩු පැවරීමට පුළුවන්. එම නඩුවෙන් වැරදිකරු වුවහොත් රු.5,000 සිට 50,000 දක්වා දඩ ගැසීමට හෝ බන්ධනාගාරගත කිරීමට හෝ මේ දඬුවම් දෙකම හෝ නියම කිරීමට පුළුවන්. යම්කිසි සමාගමත් මගින් මේ විෂමාචාර වරද කළහොත් රු.10,000 සිට 100,000 දක්වා වූ දඩයක් හෝ අවුරුදු 2 ක සිරදඬුවමක් හෝ මෙම දඬුවම් දෙකම හෝ නියම කිරීමට පුළුවන්. වංචාවන් පිළිබඳව පාරිභෝගික ඔබගේ පැමිණිලි 1977 හෝ 011 775 5181 අංක වෙත යොමු කිරීමට පුළුවන්.” යැයි පැවසීය.