ශ්‍රී ලංකා – දකුණු අප්‍රිකා ටෙස්ට් තරගාවලිය පාසල් සිසුන්ට නොමිලේ

පාසල් ළමයින්ට හා ක්‍රිකට් ඇකඩමිවල පුහුණුව ලබන ශිෂ්‍යයන්ට ශී‍්‍ර ලංකා – දකුණු අප්‍රිකා පස්දින ටෙස්ට් තරගාවලිය නොමිලයේ නැරඹීමට අවස්ථාව ලබාදීමට ශී‍්‍ර ලංකා කි‍්‍රකට් ආයතනය තීරණය කර තිබේ.

මේ අනුව මෙම මස 12 – 16 දක්වා ගාල්ල ජාත්‍යන්තර කි‍්‍රකට් කී‍්‍රඩාංගණයේ සහ මෙම මස 20 – 24 දක්වා කොළඹ එස්. එස්. සී කී‍්‍රඩාංගණයේ පැවැත්වෙන මෙම ටෙස්ට් තරගාවලිය නොමිලයේ නැරඹීමේ අවස්ථාව ඉහත සිසුනට හිමිවේ.

පාසල් සිසුනට පාසල් නිල ඇඳුමෙන් සැරසීගෙන හා කි‍්‍රකට් ඇකඩමි සිසුනට තම අනන්‍යතාව තහවුරු කළ හැකි හැඳුනුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීමෙන්ද කී‍්‍රඩාංගණවලට ඇතුළු විය හැකිය.