යුද හමුදාපති ගැන ජනපතිගෙන් තීරණයක්

යුධ හමුදාපති ලුතිනන් ජෙනරාල් මහේෂ් සේනානායක වෙත ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා වසරක. සේවා දිගුවක් ලබා දී තිබෙනවා.

යුධ හමුදාපති ලුතිනන් ජෙනරාල් මහේෂ් සේනානායක මේ වන විටත් වසරක සේවා දිගුවක් යටතේ කටයුතු කරන අතර අගෝස්තු 19 වැනිදා එක කාලය අවසන් වීමට නියමිතයි.

එම තත්ත්වය යටතේ ඔහුට තවත් වසරක සේවා දිගුවක් ලබා දීමට ජනාධිපතිවරයා තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ අනුව මෙය ඔහුගේ දෙවන සේවා දිගුවයි.