නව නිලධාරී මණ්ඩලයකට ශ්‍රීලනිප සාකච්ඡා

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට නව නිලධාරී මණ්ඩලයක් පත්කිරීම සඳහා මේ වන විට අභ්‍යන්තර සාකච්ඡා ආරම්භ. කර ඇතැයි එහි ආරංචි මාර්ග අනාවරණය කළේය. ඇමැති දුමින්ද දිසානායක මහතා

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මහ ‍ලේකම් ධුරයෙන් ඉවත් කරන ලෙස පැවැති ඉල්ලීම් හේතුවෙන් ඉකුත් ජූනි 3 දා එහි මධ්‍යම කාරක සභාව, සමස්ත ලංකා කාරක සභාව හා විධායක සභාව රැස්වී දින 45 ක් සඳහා මහාචාර්ය රෝහණ ලක්ෂ්මන් පියදාස මහතා මහ ‍ලේකම්වරයා ලෙස පත් කළේය.

එම දින ගණන ඉක්ම වූ පසු නැවත ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මධ්‍යම කාරක සභාව, විධායක සභාව හා සමස්ත ලංකා කාරක සභාව රැස්වී නව මහ ‍ලේකම්වරයකු පත්කිරීමට නියමිතය.

ඒ සඳහා කිහිප දෙනකුගේ නම් යෝජනා වී ඇති බවද එම ආරාංචි මාර්ග සඳහන් කළේය.