අලි මිනිස් ගැටුම නවත්වන්න සිවිල් ආරක්ෂකයෝ 3000ක්

සිවිල් ආරක්ෂක බළකායේ සාමාජිකයන් තුන්දහසකට අධික පිරිසක් යොදා අලි මිනිස් ගැටුමට ලක්වූ වර්ග කිලෝමීටර් හාරදහසකට අධික භුමි ප්‍රමාණයක් තුල ඇති ගම්මාන සිය ගණනක් ආරක්ෂා කිරීම ආරම්භ කර තිබේ.

දිර්ඝ කාලයක් තිස්සේ සිදුවූ ජීවිත දේපළ සහ වෙනත් හානි පමණක් නොව මිනිස් ජීවිතවලට විවිධ ආකාරයෙන් එල්ල වූ තර්ජනවලට ස්ථිර විසඳුමක් දීමේ අරමුණින් ආරම්භ කරන ලද මෙම කඩිනමි වැඩපිළිවෙළ යටතේ සෑම ගම්මානයක් වෙනුවෙන්ම අලි වැට ආරක්ෂා කර ගම්මානවලට එල්ල වන තර්ජන සම්පුර්ණයෙන් මැඩපැවැත්වීම පිණිස මෙම ස්ථිර විසඳුම ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන්නේ වනජීවි සහ ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන අමාත්‍ය ෆීල්ඩ් මාෂල් සරත් ෆොන්සේකා මහතාගේ ඉල්ලීම අනුව සිවිල් ආරක්ෂක බළකාය සමඟ තවත් අංශ කිහිපයක සම්බන්ධතාව මත වෙයි.

වසරක් යාමටත් පෙර විසදුම් දීමේ අරමුණින් මෙසේ ආරම්භ කර ඇති මෙම වැඩපිළිවෙළ යටතේ වර්ග කිලෝමීටර හාරදහසකට අධික භුමි ප්‍රමාණය තුළ ඇති සියලුම ගම්මානවලට විදුලි වැටවල් යෙදීම අලුතින් විදුලි වැට යෙදීම ගම්මානවල ආරක්ෂිත විය යුතු අභ්‍යන්තර ප්‍රදේශවලට ආරක්ෂාව යෙදීම ඇතුළු සියලුම ආරක්ෂක විධි විධාන ක්‍රියාත්මක කරමින් සිවිල් ආරක්ෂක බළකායේ තුන්දහසක් වූ සාමාජිකයන් දිවා රාත්‍රි සේවයේ යොදමින් මෙම සුවිශේෂි මෙහෙයුම ක්‍රියාත්මක වෙයි.

මීට පෙර වන ජීවි නිලධාරීන් විසින් පමණක් සිදු කරනු ලැබූ මෙම කර්තව්‍ය සාර්ථක නොවීම නිසා පසුගිය වසර කිහිපය තුළ මිනිස් ජීවිත දහසකට වැඩි ප්‍රමාණයක් අලි තර්ජනයට ලක්වී දිවි අහිමි වී ඇත. ඊට අමතරව ගම්වැසියන් විසින් වගා කරන භව භෝග සහ ඔවුන්ගේ නිවාස ඇතුළු දේපළ විශාල ප්‍රමාණයක් අලින්ට බිලි වී විනාශ විය.

අමාත්‍යාංශය තුළ මේ මහා විනාශය මැඩ පවත්වා ගම් වැසියන්ට සිදුවන හානියෙන් ගලවා ගැනීමට තරම් මුදල් තිබියදී එම කර්තව්‍ය ඉටු නොවී තිබූ බව පවසන ෆීල්ඩ් මාෂල් සරත් ෆොන්සේකා අමාත්‍යවරයා කාලයක් තිස්සේ සිදුවූ මේ මහා විනාශයට මේ ආකාරයෙන් විසදුම් ලබා දීම කඩිනමින් අවසන් කරන බව ද කියා සිටියේය.