දූෂිතයින්ට දඬුවම් නොදීම ගැන කණගාටු වෙනවා

දූෂීතයින්ට නිසි අයුරින් දඩුවම් ලබා නොදීම සම්බන්ධයෙන් කණගාටුවෙන් පසුවන බව සරත් ෆොන්සේකා අමාත්‍යවරයා පවසයි.

ඔහු පවසන්නේ නිසි බලධාරීන් ඒ සඳහා ක්‍රියාත්මක නොවන්නේ ජනතාවගේ අප්‍රසාදයට ලක්විය හැකි බවයි.

කොළඹ ප්‍රදේශයේදි මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් සරත් ෆොන්සේකා අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියේය.