මරණ දඬුවමට අත්සන් තැබීමට ජනපති තීරණය කරයි

මරණ දඬුවමට අත්සන් තැබීම සඳහා තමන් තීන්දු කර ඇති බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පවසයි.

මත්ද්‍රව්‍ය හේතුවෙන් මරණ දඬුවම නියම වී සිටිමින් තවදුරටත් මහා පරිමාන මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරමේ නිරත වන පුද්ගලයින්ට මරණ දඬුවම ලබාදීම සඳහා අත්සන් තැබීමට තමන් තීරණය කළ බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේය.