දයාසිරිගේ ක්‍රියාකලාපය ගැටළු සහගතයි

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ 16 කණ්ඩායම සමඟ කටයුතු කළ දයාසිරි ජයසේකර මන්ත්‍රීවරයාගේ ක්‍රියාකලාපය. සම්බන්ධයෙන් මේ වන විට ගැටළුවක් මතුව ඇති බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චන්දිම වීරක්කොඩි මහතා පවසයි.

ජාතික ආණ්ඩුවෙන් ඉවත් වූ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ බහුතරයකගේ කැමැත අනුව ඒකාබද්ධ විපක්ෂය සමඟ එක්ව කටයුතු කිරීමට තීරණය කළ බව මන්ත්‍රීවරයා සඳහන් කළේය.

ගාල්ල ප්‍රදේශයේදී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චන්දිම වීරක්කොඩි මහතා මෙම අදහස් පළ කර තිබේ.