ආණ්ඩුවට එරෙහිව දැවැන්ත වැඩ වර්ජන ක්‍රියාවලියක් හෙට සිට

වත්මන් ආණ්ඩුවට එරෙහිව දැවැන්ත වැඩ වර්ජන ක්‍රියාවලියක් සිදුකිරීමට සැලසුම් කර ඇති බව. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වාසුදේව නානායක්කාර මහතා පවසයි.

ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ එමඟින් ආණ්ඩුවේ සියලු කටයුතු අඩපන කිරීමට හැකියාව පවතින බවයි.

හෙට දිනයේදී මෙම වැඩවර්ජන මාලාවේ පළමු වැඩවර්ජනය ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බව මන්ත්‍රීවරයා සඳහන් කළේය.

රත්නපුර ප්‍රදේශයේ පැවති උත්සවයකට එක්වෙමින් වාසුදේව නානායක්කාර මන්ත්‍රිවරයා මෙම අදහස් පළ කර තිබේ.