කරාපිටිය රෝහලේ කිසිදු හෘද සැත්කමක් නවතා නෑ

ගාල්ල කරාපිටිය රෝහලේ කිසිදු හෘද ශල්‍යකර්මයක් නතර කර නොමැති බව එම රෝහලේ අධ්‍යක්ෂවරයා දැනුම් දී ඇති බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් අනිල් ජාසිංහ මහතා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරයි.

එම රෝහලේ හෘද සැත්කම් සිදු කරන ශල්‍යාගාරයේ වායු සමීකරණ පද්ධතිය අළුත්වැඩියා කිරීම ප්‍රමාද වන්නේ නම් පමණක් ශල්‍යකර්ම නතර කිරීමට සිදු වන බව අධ්‍යක්ෂවරයා දැනුම් දී ඇතැයිද එම නිවේදනයේ සඳහන්ය.

එම වායු සමිකරණ පද්ධතිය මීට කලකට පෙර අළුත්වැඩියා කර ඇති බවත් ඉන් පසුව අළුත්වැඩියාව සඳහා ටෙ‍න්ඩර් කැඳවා ඇති බවත් එහි මිල ගණන් සිමාවෙන් ඔබ්බට යාම නිසා රජයේ නීති රීති යටතේ තිරණයක් ගැනීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ටෙන්ඩර් මණ්ඩලයට දැනුම් දී තිබෙන බවත් එම නිවේදනයේ සඳහන්ය.

එම ටෙන්ඩර් මණ්ඩලය ඉදිරි දින කිහිපය තුළ තීරණයක් ගෙන වායු සමිකරණ පද්ධතිය අළුත්වැඩියා කිරීමට ආයතනයකට භාරදීමට නියමිතව ඇති බවත් සඳහන්වේ.