රටේ ආර්ථිකය හිර වුණ හැටි රවී කියයි

විනයක් ඇති නීති පද්ධතියක් රට තුළ ඇති කිරීමට අවශ්‍ය බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රවී කරුණානායක මහතා පවසයි.

මෝදර ප්‍රදේශයේදී මාධ්‍යවේදීන් නැගූ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු ලබාදෙමින් මන්ත්‍රීවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේය.

රට තුළ විනයක් ඇති නීති පද්ධතියක් ඇති කිරීමට ආගමික නායකයින් හා ජනාධිපතිවරයා මෙන්ම අගමැතිවරයා එක්ව කටයුතු කළ වර්තමානයට ගැලපෙන ලෙස එම නීති පද්ධතිය සකස් කළ යුතු බව මන්ත්‍රීවරයා පෙන්වා දෙයි.

මේ අතර තායිලන්තයේ ළමුන් ගුහාවක සිරවී සිටි ආකාරයට වර්තමානයට වන විට රටේ ආර්ථිකය සිරවී ඇති බව මන්ත්‍රීවරයා සඳහන් කළේය.

මෙම ආර්ථික අපහසු තත්ත්වයෙන් කෙසේ හෝ මිදීමට උත්සහකළ යුතු බව මන්ත්‍රීවරයා වැඩිදුරටත් පැවසීය.