දුම්රිය තාක්ෂණ ශිල්පීන් අද මධ්‍යම රාත්‍රීයේ සිට අකුරට වැඩ

වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයක නිරත වීමට සැලසුම් කර ඇති දුම්රිය තාක්ෂණික ශිල්පීන්ගේ ඉල්ලීම්වලට ලබාදිය හැකි සෑම විසදුමක්ම ලබාදීමට පියවර ගෙන ඇති බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරී එස්.එම්.අබේවික්‍රම මහතා සඳහන් කළේ එම ඉල්ලීම් සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිහිපයක්ම පවත්වා විසදුම් ඉදිරිපත් කර ඇති නමුත් දුම්රිය තාක්ෂණ ශිල්පීන් ඉන් සැහීමකට පත් නොවන බවයි.

ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කරගනිමින් දුම්රිය තාක්ෂණ ශිල්පීන් පිරිසක් අද මධ්‍යම රාත්‍රී සිට අකුරට වැඩ කිරීමේ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයකට නිරත වීමට තීරණය කර තිබේ.

කෙසේවෙතත් එවැනි ක්‍රියාමාර්ගයක් හේතුවෙන් දුම්රිය මගීන්ට කිසිඳු අපහසුතාවක් ඇති වීමට ඉඩ නොතබන බව දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරීවරයා පැවසීය.