ලක්නා කිත්මිණිගෙන් ශෛලී

චිත‍්‍ර ශිල්පිනී ලක්නා කිත්මිණි නිර්මාණය කළ ශෛලී චිත‍්‍ර දැක්ම අගෝස්තු 04 සහ 05 දින වල උදේ 9 සිට රාත‍්‍රි 7 දක්වා කොළඹ ලයනල් වෙන්ඞ්ට් ශාලාවේදී පැවැත්වේ. ඇගේ දෙවැනි චිත‍්‍ර දැක්ම වන මෙයට විවිධ ශෛලීවල චිත‍්‍ර රැසක් ඇතුළත් වේ.