ආණ්ඩුව ඉල්ලා අස්විය යුතුයි-මහින්ද කියයි

ආණ්ඩුවේ පාර්ශව මත ගැටුමක නිරත වෙමින් රටද විනාශ වන බැවින් හොඳම දේ ආණ්ඩු ඉල්ලා අස්විය. යුතු බව හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

බත්තරමුල්ලේ පැවති උත්සවයකට එක් වෙමින් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මේ බව සඳහන් කළේය.

මන්ත්‍රීවරු බහුතරයක් නියෝජනය කරන කණ්ඩායමට පාර්ලිමේන්තු විපක්ෂ නායක ධුරය ලබාදීය යුතු බව හිටපු ජනාධිපතිවරයා සඳහන් කරයි.

ඔහු පෙන්වාදෙන්නේ මේ සම්බන්ධයෙන් සෘජු තීරණයක් ගැනීම කථානායකවරයා සතු වගකීමක් බවයි.