රටට මේ මොහොතේ අවශ්‍ය වන්නේ පඩි වැඩි කිරීම් නෙවෙයි

අධීක්ෂණ මන්ත්‍රීවරැන් සම්බන්ධයෙන් පැමිණි කැබිනට් පත්‍රිකාවට පළමුව විරුද්ධ වූයේ තමන් බව කෘෂිකර්ම. අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පවසයි.

ඊයේ (09) වන දින මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේය.

මේ අවස්ථාවේ එවැනි යෝජනාවක් අනවශ්‍ය බවත් මන්ත්‍රීවරුන්ගේ වැටුප් වැඩි කිරීම් හෝ අධීක්ෂණ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ කාර්ය මණ්ඩල හෝ වෙනත් වියදම් කිරීම් බලාපොරොත්තු නොවන බවද ඒ මහතා පැවසීය.

රටට මේ මොහොතේ අවශ්‍ය වන්නේ කාගේ හෝ පඩි වැඩි කිරීම් නොව රට දියුණු කිරීම බවද ඒ මහතා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේය.