විපක්ෂනායක ගැන කරුගෙ මතය අද පාර්ලිමේන්තුවට

පාර්ලිමේන්තුවේ විපක්ෂ නායක ධුරය සම්බන්ධයෙන් කථානායක කරු ජයසූරිය මහතාගේ මතය අද. (10දා) පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දීමට නියමිතය. එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය ඇතුළු පක්ෂ නායකයන්ගේ මතය සහ නීති උපදෙස් ලබාගැනීමෙන් අනතුරුව කථානායකවරයා සිය මතය අද දිනයේදී ප්‍රකාශ කිරීමට තීරණය කර ඇත.

විපක්ෂ නායක ධුරය පාර්ල්මේන්තු මන්ත්‍රී දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතාට ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලමින් මන්ත්‍රීවරුන් 08 දෙනෙකු කථානායකවරයාට ලිපියක් භාර දී ඇති අතර පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කුමාර වෙල්ගම මහතාට විපක්ෂ නායක ධුරය ලබා දෙන ලෙස තවත් මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසත් දුරකථනයෙන් කථානායකට දැනුම්දී ඇති බව පාර්ලිමේන්තු ආරංචි මාර්ග සඳහන් කළේය.