පළාත් සභා ඡන්දය ගැන තීන්දුව සීමා නීර්ණ විවාදයෙන් පසු

පළාත් සභා මැතිවරණය අලුත් ක්‍රමයට පවත්වන්නේද, නැතිනම් පැරණි ක්‍රමයට පවත්වන්නේද යන්න පිළිබඳ නව. ක්‍රමය යටතේ ඇතිවන සීමා නීර්ණ වාර්තාව පිළිබඳ විවාදයෙන් පසු තීන්දුවක් ගැනීමට පාර්ලිමේන්තු පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී ඊයේ (09) තීරණය වී ඇත.

සීමානිර්ණය වාර්තාව පක්ෂ නායක රැස්වීමට පළාත් සභා හා පළාත් පාලන ඇමති ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති අතර, ඒ පිළිබඳ විවාදයක් පවත්වා ඊට පසුව තින්දුවක් ගැනීමට තීරණය වී තිබේ.

අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ, කථානායක කරු ජයසූරිය යන මහත්වරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පාර්ලිමේන්තු සංකිර්ණයේදී පක්ෂ නායක රැස්වීම පැවැති අතර, එහිදී මෙම තීරණයට එළඹතිබේ.

සිමානීර්ණ වාර්තාව අනුව නව ක්‍රමයට ඡන්දය පැවැත්වීමට පක්ෂ කිහිපයක් යෝජනා කළද, තවත් පිරිසක් යෝජනා කර ඇත්තේ පරණ ක්‍රමයට මෙය පැවැත්විය යුතු බවයි. කෙසේනමුත් පළාත් සභා මැතිවරණය පවත්වන්නේ අලුත් ක්‍රමයටද,පැරණි ක්‍රමයටද යන්න පිළිබඳ විවාදයෙන් පසුව තීරණයක් ගැනීමට එහිදී තීරණය වී තිබේ.

පැරණි ක්‍රමයට මැතිවරණය පැවැත්විමට සංශෝධනයක් ගෙනා ඒමට සිදුවුවහොත් තුනෙන් දෙකක ඡන්දයක් ඊට අවශ්‍ය වන බවද මෙහිදී ප්‍රකාශ වී ඇත.