ඒකාබද්ධයට විපක්ෂ නායක ධූරය ලබා නොදීම ගැටළුවක්

ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට පාර්ලිමේන්තුවේ විපක්ෂ නායක ධුරය ලබා නොදීම සම්බන්ධයෙන් ගැටළුවක් පැන නගින බව. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කුමාර වෙල්ගම මහතා පවසයි.

දින සියේ ආණ්ඩුව පැවැති කාලයේ විපක්ෂ නායක ධුරය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතාට ලබා දුන්නේ නම් එය ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට ලබා නොදීම ගැටළු සහගත බව මන්ත්‍රීවරයා පෙන්වා දෙයි.

බදුල්ල ප්‍රදේශයේදී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කුමාර වෙල්ගම මහතා මෙම අදහස් පළ කළේය.