වැලිකඩ කාන්තා රැඳවියන් වහළයට නැග විරෝධතාවක

වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ කාන්තා රැඳවියන් 20ක් පමණ එහි වහලය මතට නැඟ විරෝධතාවක් ආරම්භ කර තිබේ. විරෝධතාවට හේතුව මෙතෙක් අණාවරණය වී නොමැති බව බන්ධනාගාර ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.