යාල මාස 2ක් වැසෙයි

සංචාරක නිවාස අලුත්වැඩියා කිරීමට හා උද්‍යානයේ අනෙකුත් යටිතල පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීමට යාල ජාතික. වනෝද්‍යානය මාස දෙකක කාලයක් වසා තබන බව වනජීවී සංරක්‍ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.

මේ අනුව සැප්තැම්බර් පළමු වැනිදා සිට ඔක්තෝම්බර් 31 වැනිදා දක්වා කාලය තුළ ජාතික වනෝද්‍යානයේ කලාප අංක 1 වසා තැබේ.

යාල ජාතික වනෝද්‍යානය වසා තැබුණද, සෙසු වනෝද්‍යාන සංචාරකයන් සඳහා විවෘතව පවතින බව එම දෙපාර්තමේන්තුවේ මාධ්‍ය අංශය සඳහන් කරයි.

යාල ජාතික වනෝද්‍යානය සංචාරකයන් සඳහා නොවැම්බර් පළමු වැනිදා සිට යළි විවෘත කරන බවද එම දෙපාර්තමේන්තුව පෙන්වා දෙයි.

මීට අමතරව සැප්තැම්බර් 23, 24 හා 25 යන තෙදින තුළ දීප ව්‍යාප්ත වනඅලි සමීක්‍ෂණයක් සිදු කිරීමටද දෙපාර්තමේන්තුව සැලසුම් කර තිබේ.

මේ හේතුවෙන් දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් සියලුම සංචාරක නිවාස එම දින තුන තුළ වසා තැබෙන බවද එම දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.