අවුරුදු 11ක දැරියක් වස පානය කර දිවි නසාගනියි

අගුණකොළපැලැස්සේ පදිංචිව සිටි අවුරුදු 11ක් වන දැරිවියක් වස පානය කර සිය දිවි නසාගෙන ඇතැයි පොලීසිය පවසයි. ඊයේ සවස මෙම සිදුවීම සිදුව තිබේ. වස පානය කිරීමට හේතුව මෙතෙක් අණාවරණය වී නොමැත.