රනිල්ගේ සුදුසුකම ගැන ‍ජෝන් කියයි

යහපාලන රජය මඟින් තරාතිරම නොබල වැරදිකරුවන්ට දඬුවම් ලබාදෙන බව සංචාරක සංවර්ධන හා ක්‍රිස්තියානි. ආගමික කටයුතු අමාත්‍ය ජෝන් අමරතුංග මහතා පවසයි.

කොළඹ ඊයේ(16) පැවති වැඩසටහනකින් අනතුරුව මාධ්‍යෙව්දීන් නැගූ ප්‍රශ්න වෙත පිළිතුරු ලබා දෙමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේය.

හිටපු ජනාධිපතිවරුන් සම්බන්ධයෙන් නිතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඇති හැකියාව පිළිබද සොයා බැලිය යුතු බව අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දෙයි.

ඉදිරි ජනාධිපතිවරනය සඳහා ඉදිරිපත් කිරීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ වර්තමාන නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ හැර වෙන සුදුසු පුද්ගලයෙක් නොමැති බව අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් පැවසීය.