දුම්රිය ගාස්තු ඉහල දැමීමට තීරණයක්

ඔක්තෝබර් මස 01 වන දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි දුම්රිය ගාස්තු ඉහළ නැංවීමට ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍යංශය තීරණය කර තිබේ.

එම අමාත්‍යංශ ලේකම් ජී.එස් විතානගේ මහතා සඳහන් කළේ ඊට අදාළ ගැසට් නිවේදනය ඉදිරියේදී නිකුත් කිරිමට නියමිත බවයි.

නව දුම්රිය ගාස්තු සංශෝධනයට අනුව සියයට 15කින් පමණ දුම්රිය ගාස්තු ඉහළ යනු ඇති බව වාර්තා වේ.

අදාළ දුම්රිය ගාස්තු සංශෝධනය සඳහා මේ වන විටත් අමාත්‍ය මණ්ඩලය දැනුවත් කර ඇති බවයි ජී.එස් විතානගේ මහතා වැඩිදුරටත් සදහන් කළේය.

මෙම දුම්රිය ගාස්තු සංශෝධනයේදී රුපියල් 10ක්ව පවතින අවම දුම්රිය ගාස්තු සංශෝධනය නොවන බව ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍යංශය සඳහන් කළේය.

2008 වසරෙන් පසු දුම්රිය ගාස්තු සංශෝධනය වී නොමැති බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කළේය.