එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා 2025 ප්‍රදර්ශනය අද ඇරැඹේ

ව්‍යවසායක පාරාදීසයක් බිහිකිරීමට මඟ කියාදෙන ‘එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා V2025’ ප්‍රදර්ශනය අද (29) උදේ 10.00 ට මුදල් හා ජනමාධ්‍ය ඇමැති මංගල සමරවීර මහතා ප්‍රමුඛ මැති ඇමැතිවරු රැසකගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මහජනතාව සඳහා විවෘත වන අතර එහි නිල සමාරම්භක උළෙල අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වේ.

මෙම සමාරම්භක නිල උත්සවය අවස්ථාවේදී මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාව අතරින් 800 කට ඉඩම් ඔප්පු හා හිමිකම් බලපත්‍ර ප්‍රදානය කිරීම සිදුකෙරේ. ඊට අමතරව අද උදෑසන මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ මැතිවරණ කොට්ඨාස තුනේ හරිත උද්‍යාන තුනක් සකස් කිරී‍ෙම් වැඩපිළිවෙළට මුල්ගල් තැබෙනු ඇත.

මෙම අවස්ථාවන්ට මොණරාගල දිස්ත්‍රික් මැති ඇමැතිවරු ප්‍රධාන රජයේ ඉහළ නිලධාරීන් සහභාගිවීමට නියමිතයි.