ග්‍රාමීය ව්‍යවසායකයින්ට රාජ්‍ය බැංකුවලින් ණය මුදලක්

ග්‍රාමීය මට්ටමින් ව්‍යවසායකයින් නැංවීමේ අරමුණින් එන්ටප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රදර්ශනය සමගාමීව ව්‍යවසායකයින් වෙත ව්‍යවසායක ණය ප්‍රදානය කිරීම ඊයේ (30) එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රදර්ශන පරිශ්‍රයේ දී සිදු විය.

ව්‍යවසායකයින් ලක්ෂයක් බිහිකරමින් දේශීය ව්‍යවසායකත්වය ශක්තිමත් කිරීමේ අරමුණින් මෙම වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කෙරෙන අතර ව්‍යවසායකයන් ශක්තිමත් කිරීම උදෙසා රාජ්‍ය බැංකු පුළුල් වැඩපිළිවෙලක් ඔස්සේ ගමට ගිය ප්‍රථම අවස්ථාව මෙය වන අතර එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රදර්ශනය මෙම වැඩපිළිවෙලේ දැවැන්ත ජාතික ප්‍රදර්ශනයයි.

එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රදර්ශනයේ දෙවැනි දිනය නිලවශයෙන් අද සවස ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන්සේවා අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා සහ රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සංවර්ධන අමාත්‍ය සහ සභනායක ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආරම්භ විය.

ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුව, ලංකා බැංකුව, මහජන බැංකුව යන රාජ්‍ය බැංකු මඟින් මෙම ව්‍යවසායක ණය නිකුත් කර තිබේ.

සංඛේතාත්මකව ලෙස ඊයේ දිනයේ දී ව්‍යවසායකයින් සියයකට පමණ ණය ප්‍රදානය කළේය.