වැටුප් කොමිසමට යෝජනා දෙන්න දුන් කාලය අදින් අවසන්

වැටුප් විෂමතා සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීමට පත් කළ කොමිසම් සභාව ඒ සඳහා යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා. ලබාදී තිබූ කාලය අදින් අවසන් වෙයි.

අද(14) දිනය තුළ ද යෝජනා ඉදිරිපත් කළ හැකි බව කොමිසම ප්‍රකාශ කළේය.

මේ වන විට යෝජනා 70ක් පමණ කොමිසම වෙත ලැබී තිබේ.

මේ අතර එම කොමිසමේ නිර්දේශ පිළිබඳ විශ්වාසයක් තැබිය නොහැකි බව රජයේ විධායක නිලධාරින්ගේ ඒකාබද්ධ කමිටුව පවසයි.

එහි සභාපති වෛද්‍ය නිමල් කරුණාසිරි මහතා ප්‍රකාශ කළේ ලබන අයවැයට පෙර එම කමිටුවේ නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ප්‍රායෝගික දුෂ්කරතාවක් පවතින බවයි.