මහපොළ ශිෂ්‍යත්වය අහෝසිවෙන වැරදි කිහිපයක්

නවකවධ සිද්ධීන් වලට වරදකරු වන සරසවි සිසුන්ගේ මහපොළ ශිෂ්‍යාධාර අහෝසි කරන බව මහපොළ භාරඅරමුදල පවසනවා. එහි අධ්‍යක්‍ෂ පරාක‍්‍රම බණ්ඩාර මාධ්‍ය වෙත කියා සිටියේ විශ්ව විද්‍යාල දේපළවලට හානි කිරිමේ සිද්ධින් වලට සම්බන්ධ සිසුන්ගේද මහපොළ ශිෂ්‍යාධාරය අහෝසි කරන බවයි.

සියයට අසූවේ පැමිණීම සම්පුර්ණ කර නොමැති සරසවි සිසුන්ගේද මහපොළ ශිෂ්‍යාධාරය අහෝසි කරන බවයි මෙහිදී ප‍්‍රකාශ කෙරුණේ.