දුරකතන ඇමතුමට ප්‍රතිචාර නොදැක්වූ ඔස්ට්‍රියා තානාපති ජනපති නැවත කැඳවයි

සිය දුරකතන ඇමතුම් සඳහා අවස්ථා කිහිපයකදීම ප්‍රතිචාර නොදැක්වූ ඔස්ට්‍රියාවේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති මෙන්ම. තවත් පස් දෙනෙක් වහාම නැවතත් ශ්‍රී ලංකාවට කැඳවීමට ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා කටයුතු කර තිබේ.

මෙසේ ශ්‍රී ලංකාවට කැඳවා ඇත්තේ වියනා නුවර රාජකාරී කළ ප්‍රියාණි විජේසේකර මහත්මිය ඇතුළු පිරිසකි. පසුගිය සතියේදී ජනපතිවරයා ඔස්ට්‍රියාවේ තානාපති කාර්යාලයට අවස්ථා ගණනාවකදීම දුරකතනය ඔස්සේ කථා කිරීමට උත්සාහ කළත් පැය කිහිපයක්ම ඒම කාර්යාලයේ නිලධාරීන් දුරකතනයට ප්‍රතිචාර දක්වා නොමැත.

විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය හරහා නොගොස් ජනපතිවරයාම සෘජුවම වියනා තානාපති කාර්යාලය සම්බන්ධ කර ගැනීමට කටයුතු කිරීමට හේතුව කුමක්දැයි වාර්තා නොවේ.

විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයද නිලධාරීන්ගේ නැවත කැඳවීම තහවුරු කර ඇතත් එයට හේතුව පවසා නොමැත.