මහින්ද අනුගමනය කරන්නනේ දෙබිඩි පිළිවෙතක්

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ශ්‍රි ලංකාවේදි මත්තල ගුවන්තොටුපළ ඉන්දියාවට ලබාදිමට ඉඩ. නොදෙන බව සඳහන් කරමින් ඉන්දියාවට ගොස් එයට කැමත්ත ප්‍රකාශකළ බව සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍ය පී හැරිසන් මහතා පවසයි.

අනුරාධපුර ප්‍රදේශයේ පැවති වැඩසයහනකින් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අඳහස් දක්වමින් ඒ මහතා මේබව සඳහන් කළේය.

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා රටේ ජනතාව මුලා කරමින් දෙබිඩි පිළිවෙතක් අනුගමනය කරමින් සිටින බවද අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

මෙවැනි රැවටීම්වලට ජනතාව හසු නොවන බවත් එයින් කිසිදු ප්‍රතිපලයක් නොමැති බවත් අමාත්‍යවරයා පැවසීය.