ඩොලරය 170 පන්නයි

අමෙරිකානු ඩොලරයේ විකුණුම්මිල රුපියල් 170.65 ලෙස අද (21) දිනයේ සටහන් වන බව මහ බැංකුව පවසනවා. අමෙරිකානු ඩොලරයක ගැනුම් මිල රුපියල් 166.78 ලෙස සටහන් වනවා.

ඊයේ දිනයට සාපේක්ෂව රුපියල 3.4%ක කඩාවැටීමක් පෙන්නුම් කරන බවයි මහ බැංකුව පවසන්නේ.