දුම්රිය මැදිරි දෙකක ගින්නක් හටගනියි

දෙමටගොඩ, දුම්රිය අංගනයේ නවතා තිබූ දුම්රිය මැදිරි දෙකක ගින්නක් හටගෙන තිබේ.

මීට සුළු වේලාවකට පෙර මෙම ගින්න හටගෙන ඇති බව ගිනි නිවන දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේය.

අළුත්වැඩියා කටයුතු සඳහා දුම්රිය අංගනය වෙත යොමු කල දුම්රිය මැදිරි දෙකක මෙම ගින්න හටගෙන ඇති අතර මේ වන විට ගින්න පාලනය කර ඇති බව එම දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේය.

ගින්නෙන් කිසිඳු පුද්ගලයෙකුට හානියක් සිදුව නොමැති අතර කුමන හේතුවක් මත ගින්න හටගත්තේ ද යන්න සම්බන්ධයෙන් මේ වන තෙක් තොරතුරු වාර්තා වී නැහැ.