විෂයන් 9ම අසමත් වුණත් උසස් පෙළ කරන්න පුළුවන්

වෘත්තීය මට්ටම දක්වා අධ්‍යාපනය හැදෑරිය හැකි විෂයන් සඳහා මෙරට සිසුන් යොමු කිරීමට වත්මන් රජය කටයුතු. කර ඇති බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා පවසයි.

ඊයේ (22) කොළඹදී පැවති වැඩසටහනකට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළේය.

සමාන්‍ය පෙළ විෂයන් 9ම අසමත් වුවවත් හදුන්වා දී ඇති තාක්ෂණික විෂයක් ඔස්සේ උසස් පෙළ හැදැරිය හැකි බව අමාත්‍යවරයා පැවසීය.