දේශීය ගොවියාගෙන් බඩඉරිඟු නොගන්නා අයට බඩඉරිඟු ආනයනයට අවසර නෑ

දේශීය බඩඉරිඟු ගොවියාගේ නිෂ්පාදන මිලදී නොගන්නා කිසිදු ආයතනයකට බඩඉරිඟු ආනයනයට අවසර නොදෙන බවට කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා අවධාරණය කරයි.
අමාත්‍යවරයා සදහන් කර සිටියේ මෙම වර්ෂය තුළ සමස්ත බඩඉරිඟු අවශ්‍යතාව මෙට්‍රික් ටොන් 3,10,012 වන අතර එසේම සත්ත්ව ආහාර වශයෙන් තවත් බඩඉරිඟු විශාල තොගයක් ආනයනය කිරීමට කටයුතු යොදා තිබුණද, දේශීය ගොවියා ආරක්ෂා කිරීම වෙනුවෙන් තමන් මෙම තීරණය ගත් බවයි.

ඒ අනූව බඩඉරිඟු වගාවට ගොවීන්ට අවශ්‍ය ණය පහසුකම් ලබා දීමට කටයුතු කරන ලෙස රාජ්‍ය බැංකුවලින් තමන් ඉල්ලීම් කළ බවත් එසේම මුං, කව්පි, සෝයා, මිරිස්, ලූනු වැනි භෝග වර්ග වගා කිරීම සුලභ කිරීමට ගොවීන් දිරිගැන්වීමට ඔවුන්ට ණය පහසුකම් සලසා දෙන ලෙස අදාළ බැංකුවලට දැනුම් දුන් බවත් අමාත්‍යවරයා පවසා සිටියේය.

මේ අතර දේශීය වශයෙන් බඩඉරිඟු අවශ්‍යතාව සම්පූර්ණ නොවන අවස්ථාවන්හිදී ඒවා ආනයනය කළ යුත්තේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ කරුණු සොයා බැලීමට අමාත්‍යාංශ අතිරේක ලේකම්වරයෙකුගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුත් කමිටුවක්, අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා විසින් පත් කරනු ලැබ තිබේ. අමාත්‍යවරයා උපසෙද් දී ඇත්තේ සති දෙකක කාලයක් තුළ ඊට අදාළ වාර්තාව තමන්ට ලබා දෙන ලෙසයි.