එල් බෝඩ් ගසා අධිවේගයේ ගියොත් නීතිය ක්‍රියාත්මකයි

අධිවේගී මාර්ග තුළ එල් බෝඩ් ප්‍රදර්ශනය කරමින් ධාවනය කරන රථ වාහනවලට නීති මගින් කටයුතු කරන බව අධිවේගී මාර්ග නඩත්තු හා මෙහෙයුම් ඒකකය සඳහන් කරයි.

එල් බෝඩ් ගසාගෙන අධිවේගී මාර්ගවලට වාහන ඇතුළු කිරීමට නොහැකි බවත් මෙම නීතිය උල්ලංඝනය කරන පිරිස්වලට එරෙහිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ලෙසට පොලීසිය උපදෙස් ලබාදී තිබෙන බවද එම ඒකකයේ අධ්‍යක්ෂ එස්. ඕපනායක මහතා සඳහන් කළේය.

මීට අමතරව අධිවේගී මාර්ගවල වාහන ධාවනය කිරීමේදී පිළිපැදිය යුතු නීතිරීති පිළිබඳ රිය පුහුණුවට ඇතුළත් කරන ලෙසට මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස් කාර්යාලයෙන් ලිඛිතව ඉල්ලා සිටි බවද පවසා සිටියේය.

අධිවේගී මාර්ගවල වාහන ධාවනය කිරීමේදී පිළිපැදිය යුතු කරුණු ගණනාවක් තිබෙන බවත් අලුතින් රිය බලපත්‍ර ලබා ගන්නා බොහෝ පිරිසකට ඒ පිළිබඳ දැනුම නොමැති බවද සඳහන් කළේය.

මේ නිසා යම් යම් අවස්ථාවල රිය අනතුරු සිදු වන බවද එස්. ඔපනායක මහතා පවසා සිටියේය.