වන සතුන්ගෙන් සිදුවන වගා හානි ගැන ගොවීන්ගෙන් සෘජුවම තොරතුරු ගනී

වන සතුන්ගෙන් සිදුවන වගා හානි පිළිබඳ ගොවීන්ගෙන් ඍජුව තොරතුරැ ලබා ගැනීමට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව සිදුව ඇති වගා හානි පිළිබඳ සියලු තොරතුරු කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය වෙත ගොවීන්ට ලිඛිතව ලබාදිය හැකි අතර එසේම එම තොරතුරු 011- 2872094 යන අංකයට ෆැක්ස් පණිවිඩයක් හෝ දුරකථන පණිවිඩයක් මගින්ද ලබා දිය හැකිය.

මෙරට වගා කෙරෙන බෝගවලින් වාර්ෂිකව 30%ත් 35%ත් අතර ප්‍රමාණයක් වනසතුන් විසින් විනාශ කෙරෙන බවට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය විසින් සිදු කරන ලද පර්යේෂණවලින් හෙළිව තිබූ අතර සෑම වර්ෂයකදීම රටේ ශක්තිමත්ව වැඩ කරන ගොවීන්ගෙන් 80% කට වැඩි පිරිසක් වනඅලි ප්‍රහාරවලින් මියයන බවටද හෙළිව තිබිණි.

මෙම කරුණු සැලකිල්ලට ගනිමින් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය විසින් වන සතුන්ගෙන් සිදුවන වගා හානි වළක්වා ගැනීමට පාර්ශ්ව ගණනාවක් සමග සාකච්ඡා සිදු කළ නමුත් ඒ සඳහා තිරසාර විසඳුමක් ලබා ගැනීමට මේ වන තෙක් අපොහොසත් වීමෙන්න් ගොවීන් වෙතින් ඍජුව තොරතුරැ ලබා ගැනීමට කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා තීරණය කර තිබේ.