සීගිරියේ සිට ඉර සේවය නරඹමු

ලෝක සංචාරක දිනය නිමිත්තෙන් ලබන 27 වන දාට අලුයම පහේ සිට සීගිරිය නැරඹීම සඳහා විවෘත කිරීමට මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ සීගිරි ව්‍යාපෘති කාර්යාලය තීරණය කොට තිබේ.

දෙස් විදෙස් සංචාරකයන් සඳහා ලෝක සංචාරක දිනය වූ 27 වනදා අලුයම පහට සීගිරි ගල මතට නැග ඉර සේවය නැරඹීමට අවස්ථාව උදා කර දීම මෙහි අරමුණ බව මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල සීගිරි ව්‍යාපෘති කාර්යාලයේ කළමනාකාර මේජර් අනුර නිශාන්ත මහතා පැවසීය.

ලබන 27 වන දින අළුයම 5.00 ට සීගිරිය විවෘත කිරීම පිළිබඳව මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල ගත් තීන්දුව සිගිරිය පුරාවිද්‍යා කාර්යාලයේ නිලධාරීන් ගෙන් විමසීමේ දී කියා සිටියේ මේ වන තුරුත් මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල තම කාර්යාලය එ පිළිබඳව දැනුවත් කොට නැති බවය.

මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලට මෙවැනි තීන්දු තීරණ ලබා ගැනීමේ දී පුරා විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ අවසරය ලබාගත යුතු යැයිද එහි උසස් නිළධාරියෙකු සඳහන් කළේය.

ලබන 27 වනදා අලුයම පහට සීගිරි පව්වට නැගීම සඳහා කිසිදු අවසරයක් ගෙන නොමැති නිසා උදේ හත වන තුරු විවෘත කිරීම ඇතුළු වීම සදහා අවසරයක් ලබා දීමට නොහැකි යැයි හෙතෙම සඳහන් කළේය.