ගෑස් මිල ඉහලට

අද (26) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට කිලෝග්‍රෑම් 12.5 ක ගෘහස්ථ ලිට්‍රෝ ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 195 කින් ඉහළ යන බව ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගම පවසයි.