ඉදිරියේදී ලංගමයේ එන්ජින් යුරෝ 4 පමණයි

ඉදිරියේදී ලං.ග.ම.යට ආනයනය කිරීමට නියමිත, පරිසරයට අඩු කාබන් ප්‍රමාණයක් මුදාහරින පරිසර හිතකාමී යුරෝ-04 තාක්‍ෂණයෙන් යුතු එංජින් යෙදවීමට කටයුතු කරන බව ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා පවසා සිටියේය.

එසේම දිවයිනපුරා පිහිටි ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ ඩිපෝ 106න් 85ක් ලාභ ලබමින් පවතින බව ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා ඊයේ(10දා)පැවසීය.

බස්රථ 6,100ක් ඇති ලං.ග.ම.ය 2019 වසරේදී සේවක අර්ථසාධකයට, පාරිතෝෂිකයට, ටයර් සැපයුම්කරුවන්ට හා අමතර කොටස් ගැනුම්කරුවන්ට කිසිදු ණයක් නොමැති ආයතනයක් බවට පත්කරන බවද අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.

ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය සේවක තෘප්තිය ලබාදීම සඳහා මේ වනවිට සියලුම ණය ගෙවා දමමින්, අර්ථසාධක අරමුදල් හා පාරිතෝෂික දීමනා ගෙවමින් තිබෙන බවත්,ලබන මස සිට සේවකයන්ගේ වැටුප් වැඩි කිරීම සිදුකරන බවත් හෙතෙම පැවසීය.

ඉදිරියේදී තවත් බස්රථ 372ක් ලීසිං ක්‍රමයට මිලදී ගැනීමට කටයුතු කරන බවත්,භාණ්ඩාගාරයෙන් මුදල් ලැබුණොත් ඉලෙක්ට්‍රික් බස්රථ සහ හයිබ්‍රීඩ් බස්රථ මිලදී ගැනීමට සැලසුම් කර තිබෙන බවත් ඒ මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

ලබන වසරේ සිට රියදුරන් සහ කොන්දොස්තරවරුන් සඳහා නිල ඇඳුම් ලබාදීමට කටයුතු කරන බවත්,ආදායම අතින් ශක්තිමත් ගමනාගමන ඒකකයක් බවට ලං.ග.ම.ය පත්කරලීම සඳහා සියලු සේවකයන්ගේ සහයෝගය ලැබුණු බවත් පැවසූ අමාත්‍යවරයා, ‘ණය බරින් තොර ලං.ග.ම.යක්‘යන්නලබන වසරේ ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ තේමාව විය යුතුබවද සඳහන් කළේය.