මඟ නැගුමෙන් මුදල් ගත්තෙත් නෑ – වරද පිළිගත්තෙත් නෑ

මග නැඟම ගිණුමකින් තමන්ට කෝටි දෙකක මුදලක් ලබා දී ඇති බවට පළකර ඇති වාර්තා අසත්‍ය බව. පාර්ලිමේනතු මන්ත්‍රී හිරුණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහත්මිය ප්‍රකාශ කරයි.

පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ ඒකකය මේ සම්බන්ධයෙන් අධිකරණයට කරුණු වාර්තා කළ අතර ඇය පවසන්නේ මේ පිළිබඳව පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ ඒකකය තමන්ගෙන් ප්‍රකාශයක් ලබා ගත යුතු බවත් තමන්ට කැඳවීමක් නොකරන්නේ නම් තමන් එයට ගොස් ප්‍රකාශයක් දීමට සූදානම් බවයි.

එසේම තමන් පිරිසිදුව දේශපාලනයක් කරන බවත් තමන්ගේ හෝ තම නෑදෑයින්ගේ පවා ඕනෑම ගිණුමක් පරීක්ෂා කිරීමට සූදානම් බවත් ඇය පැවැසීය.

එසේම තරුණයෙක් පැහැර ගැනීමක් සම්බන්ධයෙන් පවතින නඩුවේ කිසිම අවස්ථාවක තමන් වැරැද්ද බාර ගැනීමට සූදානම් බවට නොපැවැසු බවත් ඇය සඳහන් කළාය.

ඊයේ (10දා) පාර්ලිමේන්තුවේදී ඇය මේ බව ප්‍රකාශ කළාය.