භාරකාර ආණ්ඩුව කතාව අමූලික බොරුවක් – මහින්ද

2020 තෙක් වත්මන් රජය පවතින බවත් භාරකාර ආණ්ඩුවක් නොමැති බවත් නැහැ කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය. මහින්ද අමරවීර මහතා පවසයි. එතෙක් වත්මන් රජය බලයේ සිටින බවත් අමාත්‍යවරයා පැවැසීය.

“මේ දවස්වල හැමෝම කතා කරනවා භාරකාර ආණ්ඩුවක් ගැන. එහෙම එකක් ගැන අපි දන්නේ නැහැ. ඒ කතාව කිව්වේ කවුද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. නමුත් භාරකාර ආණ්ඩුවක් කතාව අමුලික බොරුවක්. එහෙම එකක් ගැන අපි කතා කරලා නැහැ.

2020 තෙක් පවතින්නේ වර්තමාන රජයයි. ලබන වසරේ ජනාධිපතිවරණයක් එනවා. වත්මන් ආණ්ඩුවට 2020 මහමැතිවරණය තෙක් බලය තියෙනවා. ඒ නිසා අපි පැහැදිලිව කියනවා බාරකාර ආණ්ඩු කතාව පට්ටපල් බොරුවක්.

සමහර අයට විවිධ අදහස් ඇති, ඒවා ප්‍රකාශ කරන්නට නිදහස තියෙනවා. නමුත් පැහැදිලි කාරණය තමයි 2020 තෙක් ආණ්ඩුවක් වෙනස් කරන්නට ඡන්ද පැවැත්වෙන්නේ නැහැ. ආණ්ඩුවක් බලයට පත්විය යුත්තේ මහජන ඡන්දයෙන් මිසක් වෙනත් කුමන්ත්‍රණවලින් නොවෙයි.

කවුරු හරි කැමැති නම් සාකච්ඡා කරන්න පුලුවන්. මේ ආණ්ඩුවත් එක්ක ගරු ජනාධිපතිතුමාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. නමුත් භාරකාර ආණ්ඩුවක් නම් කවදාවත් ඇති වන්නේ නැහැ.”

කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා මෙම අදහස් පළ කළේ ඊයේ පස්වරුවේ (13) මොනරාගල මැල්ලගම අන්නාසි වගා සංවර්ධන කලාපය ස්ථාපිත කිරීමේ වැඩ සටහනට සහභාගි වෙමිනි.