දූෂණය වංචාව පිටුදැකීමට පැමිණි ආණ්ඩුවත් දූෂිතයි

දූෂණය වංචාව පිටුදැකීමට පැමිණි ආණ්ඩුව තුළම අද වන විට වංචා සිදු වන තත්ත්වයක් නිර්මාණය වී ඇති බව. ඒකාබද්ධ විපක්ෂය පවසයි.

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ මුල්කිරිගල ආසන බලමණ්ඩල රැස්වීමට ඊයේ එක්වෙමින් එහි නියෝජිතයින් මේ බව සඳහන් කළා.

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ මුල්කිරිගල ආසන බලමණ්ඩල රැස්වීම කිරම ධම්මජෝති ශ්‍රවණාගාරයේදී ඊයේ පස්වරුවේ පැවැත්වුණේ ඒකාබද්ධ විපක්ෂය නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීවරුන් කිහිපදෙනෙකුගේ සහභාගීත්වයෙන්.

එහිද පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි නාමල් රාජපක්ෂ ,ඩී.වී. චානක, පියල් නිශාන්ත සහ ක්‍රිෂාන්ත පුෂ්පකුමාර යන මහත්වරුන් අදහස් දැක්වීය.