නොවැම්බරයේ වාර්ෂික උද්ධමනය සියයට 4.1ක්

මෙම වසරේ නොවැම්බර් මස තුළ වාර්ෂික උද්ධමනය සියයට 4.1ක් බව ජන ලේඛන හා සංඛ්‍යාලේන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ආචාර්ය සතරසිංහ මහතා පවසයි.

කෙසේවෙතත් මෙම වසරේ ඔක්තෝබර් මාසයේ උද්ධමනය සියයට 5ක අගයක් ගත් බව ඔහු පෙන්වා දෙයි.

නොවැම්බර් මාසයේ මිල ගණන් සංසන්ධනාත්මකව ඉහළ මට්ටමක පැවතීම උද්ධමනය අඩුවීම සඳහා හේතුවක් වී ඇති බව ජන ලේඛණ හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

උද්ධමනය සඳහා ආහාර කාණ්ඩයේ සියයට 0.7ක හා ආහාර නොවන කණ්ඩයේ සියයට 3.4ක දායකත්වයක් ලබාදී ඇති බවද ඔවුන් සඳහන් කළේය.

එමෙන්ම නොවැම්බර් මස ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකය 116.6ක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ.

එය ඔක්තෝබර් මාසය හා සංසන්ධනය කිරීමේදී 1.9ක දර්ශකාංක වැඩිවීමක් හා සියයට 1.7ක වැඩිවීමක් ලෙසද වාර්තා වන බව ජන ලේඛන හා සංඛ්‍යාලේන දෙපාර්තමේන්තුව පවසා සිටියේය.

එමෙන්ම ඔක්තෝබර් මාසය හා නොවැම්බර් මාසය සසදා බැලීමේදී ආහාර කාණ්ඩයේ වියදම්වල වටිනාකම සියයට 0.5ක වැඩිවීමක් දක්නට ලැබෙන බවද එම දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.

මීට හේතු වී ඇත්තේ සහල්, පොල්, එළවළු, අර්තාපල්, දෙහි, ලොකු ළූණු, තේ කොල, මයිසූර් පරිප්පු, පොල් තෙල්, වියළි හාල්මැස්සන් හා රතු ළූණු යන ආහාර ද්‍රව්‍ය වල මිල වැඩිවීම බවද ඔවුන් සඳහන් කළේය.

කෙසේවුවත් අළුත් මාළු, පැපොල්, කුකල් මස්, කෙසෙල්, අඹ, බිත්තර, අන්නාසි සහ අමු මිරිස් යන ආහාර ද්‍රව්‍ය වල මිල අඩුවීමක් දක්නට ලැබෙන බවද ජන ලේඛණ හා සංඛ්‍යාලේන දෙපාර්තමේන්තුව පවසා සිටියි.