වතු ජීවනෝපාය නංවන්න කොරියාවෙන් මිලියන 296ක්

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ වතුකර ජනතාවගේ ජීවනෝපාය නඟාසිටුවමින් නිපුණතා සංවර්ධනය කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 296 (ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන දෙකක) මුදලක් කොරියානු රජය ශ්‍රී ලංකාවට පරිත්‍යාග කරයි.

එම මුදල කොරියානු ජාත්‍යන්තර සහයෝඟීතා ඒජන්සිය හරහා ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව ජනාවාස වැඩසටහන වෙත ලබා දී තිබෙන අතර ඊට අදාළ ගිවිසුමට අත්සන් කිරීම එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ශ්‍රී ලංකා කාර්යාලයේ දී පෙරේදා (22) සිදු කෙරිණි.

ඒ අනුව අදාළ ගිවිසුම සඳහා කොරියානු ජාත්‍යන්තර සහයෝඟීතා ඒජන්සිය නේවාසික නියෝජිත ලී ඩොන් කු සහ එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව ජනාවාස වැඩසටහනේ මෙරට වැඩසටහන් කළමනාකාර ආචාර්ය චානක තල්පහේවා මහත්වරු ඊට අත්සන් කළහ.

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ වතුකර ජනතාව වෙනුවෙන් මේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කෙරෙන අතර ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය නඟාසිටුවීම, නිපුණතා සංවර්ධනය, ප්‍රදේශයේ ආපදා අවම කිරීම සහ යටිතල පහසුකම් දියුණු කිරීම එහිදී ප්‍රධාන වශයෙන් සිදුකෙරේ.

එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව ජනාවාස වැඩසටහන විසින් ක්‍රියාත්මක කරන මේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා කඳුරට නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රජා සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය, වතු කම්කරු නිවාස සංවර්ධන සමිතිය සහ වැවිලි මානව සංවර්ධන භාරය සහාය ලබාදෙයි. එළඹෙන 2017 වසටරේ ජනවාරි මස 1 වැනි දා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි වසරක කාලයක දී මේ ව්‍යාපෘති අවසන් කිරීමට සැලසුම්කර තිබෙන අතර අදාළ ව්‍යාපෘති කිරීමත් සමඟ පුද්ගලයින් 10,000කට සෘජු ප්‍රතිලාභ සහ තවත් පුද්ගලයින් 250,000කට පමණ වක්‍ර ප්‍රතිලාභ හිමිවෙයි. ප්‍රධාන වශයෙන් මේ ව්‍යාපෘතිය හරහා නුවරඑළිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය සහ කොත්මලේ ගම්මාන දෙකක් ආවරණය කිරීමට නියමිත අතර අධ්‍යාපන, සෞඛ්‍ය, පානීය ජලය, සනීපාරක්ෂක, නිවාස ඇතුළු අංශ රැසක සංවර්ධනය අපේක්ෂා කරයි.

මෙහිදී අදහස් දක්වමින් කොරියානු ජාත්‍යන්තර සහයෝඟීතා ඒජන්සිය නේවාසික නියෝජිත ලී ඩොන් කු මහතා පෙන්වා දුන්නේ වතුකර ජනතාගේ අවශ්‍යතා ඉටුකිරීම වෙනුවෙන් මේ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට පියවර ගෙන තිබෙන අතර එය එම ජනතාවගේ ගැටලු සඳහා යම්කිසි සහනයක් වනු ඇති බවත් වසරක් වැනි කාලයෙක දී මේ ව්‍යාපෘතිය අවසන් කිරීම ඉලක්කය වී තිබෙන බවත්ය.

මේ අතර එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව ජනාවාස වැඩසටහනේ මෙරට වැඩසටහන් කළමනාකාර ආචාර්ය චානක තල්පහේවා මහතා සදහන් කෙළේ මේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා කඳුරට නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රජා සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය ඇතුළු ආයතන කිහිපයක් සහාය ලබාදෙන බවත් එමඟින් වතු ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය නඟාසිටුවීම, නිපුණතා වර්ධනය කිරීම, නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ ආපදා අවම කිරීම සඳහා යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම අපේක්ෂා කරන බවත්ය. මේ ව්‍යාපෘතිය වසරක් ඇතුළත අවසන් කළයුතු බවද හෙතෙම සදහන් කෙළේය.