මාළු කාලත් හමාරයි

මාළු මිල මේ දිනවල ශීඝ්‍රයෙන් ඉහළ ගොස්‌ ඇතැයිද උත්සව සමයේ ධීවරයන් මුහුදු යැමෙන් වැළකී ඇතැයිද ධීවර බෝට්‌ටු හිමියෝ පවසති.

ඇටවල්ලා, කෙලවල්ලා, යනාදී මාළුවල මිල ඉහළ ගොස්‌ ඇති ඇති අතර මාළු ග්‍රෑම් 500 ක මිල රුපියල් 500 ක්‌ 600 ත් අතර දක්‌වා ඉහළ නැග ඇතැයිද පාරිභෝගිකයෝ පවසති.