නව වසරේ මිලියන ගණනකට WhatsApp අහිමි වෙයි

ෆේස්බුක් සමාගමට අයත් WhatsApp මෙම වසරේ සිට මිලියන ගණනක් භාවිතා කරන දුරකථන සහ උපාංගවලට සමුදීමට නියමිතව ඇත.

ඒ WhatsApp මෘදුකාංගය නවීකරණය යටතේ වින්ඩෝස්, ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සහ අයිඕඑස් යටතේ පමණක් ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිත බැවිනි. මේ දක්වා WhatsApp භාවිතා කල නොකියා, සිම්බියන්, බ්ලැක්බෙරි මිලියන ගණනක් වන පාරිභෝගිකයන්ට මෙම වසරේ සිට WhatsApp අහිමි වීමට නියමිතව ඇත.