ධවල මන්ධිරයෙන් සමුගෙන පැරණි ගෙදරට යන ඔබාමා

අැමරිකානු ජනපති බැරැක් ඔබාමා තවත් නොබෝ දිනකින් විශ්‍රාම ගැනීමට නියමිතයි. ඒ වෙනුවෙන් මේ දිනවල කට්ටියක් ගොඩක් මහන්සිවෙලා වැඩ කරනවා.

ඒ ඔබාමා විශ්‍රාම ගැනීමෙන් අනතුරුව වාසය කිරීමට කිරීමට නියමිත නව නිවස අලුත්වැඩියා කිරීමේ කටයුතු වෙනුවෙනුයි. තවත් සති දෙකකින් ජනාධිපතිවරයා විශ්‍රාම යෑමෙන් පසු වාසය කිරීමට නියමිත වොෂින්ටන් නිවසේ ඡායාරූප කිහිපයක් අන්තර්ජාලයේ පල කර තිබෙනවා.