අ.පො.ස(උ/පෙ)ප්‍රතිඵල එයි

2016 අ.පො.ස(උ/පෙ)ප්‍රතිඵල නිකුත් කර තිබේ.

විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල වෙබ් අඩවිය වන http://www.doenets.lk වෙත පිවිසීමෙන් එකී ප්‍රතිඵල දැන් ලබාගත හැකිය.

විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පැවසුවේ ප්‍රතිඵල ලබාගැනීම සඳහා දක්වා ඇති ස්ථානයේ නිවැරදි විභාග අංකයම ඇතුළත් කරන ලෙසයි.

විභාග අංකය වැරදි ලෙස සඳහන් කළහොත් නිවැරදි ප්‍රතිඵල ලබාගත නොහැකි බව අවධාරණය කර තිබේ.

මීට අමතරව ඩයලොග් සිම් පතක් භාවිතා කරනු ලබන ජංගම දුරකථන මගින් Exam යනුවෙන් ටයිප් කොට (Space)තබා තම විභාග අංකය ටයිප් කොට 7777ට යොමු කිරීමෙන් ප්‍රතිඵල ලබාගත හැකිය.

මේ පිළිබද වැඩිදුර විමසීමක් අවශ්‍ය නම් 1911 ක්ෂණික ඇමතුම් අංකයට ඇමතිය හැකිය.

2016 උසස් පෙළ විභාගය ඉකුත් අගෝස්තු මස 2 වෙනිදා සිට 27 වෙනිදා දක්වා පැවැත්වුණි.

ඊට පෙනී සිටි මුළු අයදුම්කරුවන් ගණන තුන් ලක්ෂ පහළොස් දහසකට ආසන්නය.