පැස්බරාත් යයි

දින කිහිපයකට ඉහතදී හිරු මෝර්නිං ශෝ – අරා විත් පැස්බරා වැඩසටහන ඉදිරිපත් කල අරවින්ද ලොකුගේ හිරු මාධ්‍ය ජාලයෙන් ඉවත් වූ සේම, එම වැඩසටහනේ පැස්බරා ලෙස කටයුතු කල දිස්නා මුණසිංහද එම මාධ්‍ය ජාලයෙන් ඉවත් වීමට තීරණය කර තිබේ.
අද උදෑසන හිරු මාධ්‍ය ජාලයේ ඉහළ කළමනාකාරීත්වය සමඟ ඇති වූ ගැටුමකින් පසුව ඇය මෙලෙස ඉවත් වීමට තීරණය කර තිබෙන බව වාර්තා වේ.
හිරු ගුවන් විදුලි නාලිකාවේ ජනප්‍රියතම වැඩසටහන වූ මෙම වැඩසටහන නොමැතිවීම සමඟම ඉදිරියේදී ගතයුතු ක්‍රියාමාර්ග කවරේද යන්න හිරු මාධ්‍ය ප්‍රධානීන් දීර්ඝ ලෙස සාකච්ජා කරන බවද තොරතුරු වාර්තා වී ඇත.